FRISØRUTDANNING

HENDRIX SKRIVER OM

FRISØRUTDANNING

HVOR MANGE ÅR TAR DET Å BLI FRISØR?

For å bli utdannet frisør med svennebrev tar det 4 år totalt. Utdannelsen kan innebære både skole og læretid. Det er mulig å gå alle 4 årene som lærling og orientere seg om teori underveis. Dersom man har annen relevant utdannelse kan man få fratrekk for dette av læretiden. 
 
Her det det verdt å nevne at frisøryrket ikke stiller krav om å ha svennebrev. Det er fullt mulig å få jobb som ufaglært frisør dersom man kan vise til resultat overfor potensielle arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

Frisør er ikke en beskyttet tittel.

HVA TJENER EN FRISØR?

Lønn eller inntekt er avhengig av flere faktorer. Med utgangspunkt i tariff(minstelønn), så får frisører mellom 157-192 kr/t i forhold til hvor lenge de har vært frisører. Mange frisører jobber ut i fra provisjon og kan tjene betraktelig mer enn tariff.

Det som er blitt mer vanlig nå er frisører som driver selvstendig næring og enten leier stol eller at flere selvstendig næringsdrivende driver sammen. Inntekten for selvstendig næringsdrivende er helt avhengig av kundeportefølje, arbeidsmengde og varemerke som reflekterer pris. Det er ikke uvanlig at flinke frisører med egne foretak har inntekt mellom 500.000-800.000 kr i året.

Du kan lese mer om forskjell i inntekt mellom ansatte og selvstendige frisører her.

ER DET NOK FRISØRER I NORGE?

Dersom man ser på omsetningen for frisørbransjen, så er det trygt å si at det er nok frisører i Norge pr dags dato. Det er litt usikkert om det vil være nok frisører i fremtiden dersom trenden med lav oppslutning til yrket fortsetter, samt at mange frisører slutter i tidlig alder. Gjennomsnittlig innen de fyller 28 år. Selv om det på sikt kan bli færre frisører, så har det vært en vekst i antall frisørsalonger. Det er mange som satser på egne salonger fordi mange ikke ønsker å være ansatt. Dette har også ført til mange selvstendig næringsdrivende frisører(ENK). Hovedårsakene til at mange ønsker å bli ENK er inntekt og tidsdisponering. 

Dersom du ønsker å bli frisør, så kan du ta en prat med oss på vår frisørskole HHUB Skøyen. Vi vil gjerne hjelpe deg med å bli frisør sånn som oss på Hendrix Hair, slik at du ikke trenger å bli en del av statistikken for frisører som slutter altfor tidlig i faget.

GRUNNLEGGER: HENDRIX LIAM: +47 93462753

KONSERNLEDER: SARA COLLBERG: +47 98093278

PRESSEANSVARLIG: SANDRA LARSEN: +47 97069935

Legg igjen en kommentar