HENDRIX HAIR TØNSBERG

HENDRIX SKRIVER OM

HENDRIX HAIR TØNSBERG

Hendrix Hair fortsetter utvidelsen med ny frisørsalong i Tønsberg

Å starte en bedrift tar ofte veldig mye tid og kan koste en del penger. I forkant av en hvilken som helst oppstart har det gjerne gått mye tid til å planlegge der man går gjennom egne ferdigheter, strategi, rekruttering, markedsføring og økonomi.

Økonomi for en nybakt forretningseier er ofte en av de vanskeligste temaene å håndtere. De aller fleste regner ikke med å gå i overskudd før det har gått 2-3 år etter oppstart. Det er derfor viktig å ha et budsjett som kan ta høyde for dette.

Budsjett er et verktøy som jeg mener mange flere, både bedriftseiere og privat, bør ta i bruk til enhver tid. Budsjett forteller om forventet inntekter og kostnader. Kontroll på budsjettet kan være avgjørende med tanke alt man foretar seg der det forekommer kostnader. 

Siden vi i Hendrix Hair nå har god erfaring med oppstart av frisørsalonger, så har klart å få ned kostnaden til innkjøp av frisørmøbler som frisørstoler og vaskestoler. Arbeidsstasjonene bygger vi selv. Mesteparten av rør- og elektriskarbeid er allerede på plass fra før, samt belysning. Så selve valget av lokale har gjort det veldig enkelt og rimelig med tanke på oppstart.

Når man starter en bedrift med fysisk beliggenhet, så må man ha et lokale. I Oslo, der de fleste av våre salonger befinner seg, så er det ikke veldig mange lokaler som er til salgs og derfor må vi leie. Men nå med oppstart i Tønsberg får vi mulighet til å kjøpe. Det som er interessant er å se om det lønner seg å eie eller å leie.

Leieprisen er 14.500 kr i mnd og kjøpssummen er 2.300.000 kr. Ved kjøp av næringseiendom, så er det et krav om 40% egenkapital dersom man skal ta opp lån. I dette tilfellet vil egenkapital utgjøre 920.000 kr og lån på 1.380.000 kr. Dersom man ikke har kapital, så er kjøp mindre aktuelt. Og hvis man har de pengene og ser på dette som en investering, så kan vi se på hva det koster å ha dette lokalet pr mnd.

Jeg tok i bruk DNB sin lånekalkulator og månedlig kostnad havnet på 12.874 kr i mnd med en rente på 7% og løpetid på 25 år. Hadde hele beløpet på 2.300.000 kr vært i lån, så ville det kostet 21.410 kr i mnd. Så kostnaden for lokalet ville ha steget med 50% sammenlignet med leieprisen uten kjøp på 14.500 kr. Men på en annen side syns jeg at det er verdt å betale 50% mer i kostnader for lokalet med tanke på at man eier eiendommen gjennom eget selskap. Og man får verdistigning, samt ved ferdig nedbetaling av lånet vil kostnader for lokalet være 0. Altså innen 25 år.

 

REKRUTTERING

Som jeg har skrevet i et tidligere innlegg om rekruttering, så har det ikke vært vanskelig å rekruttere når man er godt orientert om utfordringene til de man ønsker å rekruttere. 
 
Det er fortsatt mange utfordringer i frisørbransjen ofte forbundet med mangel på balanse mellom styring og lederskap. På en side er styring i forhold til systemer og økonomi viktig i en bedrift. Dette skaper mye av forutsigbarheten. På en annen side trenger vi lederskap for å bli inspirert av noen som går først ut i det ukjent. Dette skaper muligheter.
 

Mange bedrifter har en tendens til å lene seg for mye til den ene eller andre siden. 

Jeg tror rekruttering til frisørbransjen har vært en utfordring fordi mange av de som er ved roret(bransjeledere) er enten redde for å gjøre endringer eller at de ikke vet bedre. Uansett blir utfallet forsette med frisører som slutter og potensielle elever som ikke begynner. Og alt dette bunner i økonomi og ansvar.

Økonomi er godt kjent for de aller fleste om at frisører ikke tjener godt på en gjennomsnittlig basis: 300.000 kr i året(mest sannsynlig på en 80% stilling). Ansvar er ofte forsømt i den forstand at frisører kun blir opplært til å være lydige ansatte.

Dette er utrolig synd, men veldig lett å snu. Jeg er personlig ikke en stor tilhenger av å bare gjøre som jeg blir fortalt. Det er viktig å stille spørsmål, mange spørsmål. Som f.eks hvorfor skatter og avgifter er så uforholdsmessige høye? Kunne jeg selv forvaltet mine egne midler? Hva gjør «trepartssamarbeidet» for bedriftseiere og ansatte? Selvstendig næring vs ansatt? Forhold mellom ansvar og resultat?

Mange av disse spørsmålene svarer jeg ved å skrive om de på denne bloggen og hvis du er en frisør eller en potensiell frisørelev, så spør meg gjerne direkte her.

GRUNNLEGGER: HENDRIX LIAM: +47 93462753

KONSERNLEDER: SARA COLLBERG: +47 98093278

PRESSEANSVARLIG: SANDRA LARSEN: +47 97069935

Legg igjen en kommentar