FRA STARTEN AV

HENDRIX SKRIVER OM

FRA STARTEN AV

STARTE PÅ EGEN HÅND?

Når man endelig har tatt det valget om å starte noe og samtidig har tatt de første stegene, så er det ofte ingen vei tilbake. I det minste for en periode. Samtidig er det verdt å spørre om man egentlig vil tilbake når valget er tatt. Hvis du ikke allerede har tatt valget, men vurderer, så vil jeg gjerne hjelpe deg ved å skrive om ting som jeg håper du kan få bruk for med tanke på dine valg om å starte på egen hånd.

HVORDAN GÅR MAN FRA 0 TIL 1? HVA GJØR MAN? HVOR STARTER MAN?

Den første kunden eller det første salget er ofte den viktigste kunden eller viktigste salget. Gitt at det ikke er noen i familien eller noen man kjenner fra før. Viktig fordi dette er et valg som noen har tatt om å engasjere seg i det du driver med. Det handler om å finne verdi i det som tilbys. 

Uansett hva som selges av både tjenester og produkter, så kreves det oppmerksomhet rundt det man gjør eller tilbyr. Størrelsen på markedet kan variere. I de tilfellene der markedet er stort, så er det en fordel at de aller fleste allerede hva tilbudet går ut på. Men ulempen er at det kan være mye støy og mange konkurrenter. Dersom markedet er lite og obskurt, så kan fordelen være at man har et tilbud som er originalt med lav konkurranse. Ulempen kan være at det er så nisje at veldig få vet hva det er. Da må ting forklares og historier fortelles for å skape behovet.

De aller fleste som starter for seg selv tilbyr sjelden noe som er ukjent at det faller innunder sistnevnte kategori. Og den beste tilnærmingen er eksponering og direkte kontakt. Her er det lurt å bruke sitt eget nettverk og utvide gjennom nettverket til andre. Dette går innunder promotering. Man kan også bruke annonsering via Google, Facebook, Instagram, Snapchat og Tiktok. Valg av plattform avhenger av sosiografisk faktorer man ønsker å betjene. Kommunikasjon for promotering er veldig direkte i sin natur der det ofte ligger en eller annen form for rabattordning, åpningstilbud eller annen fordel mottakeren kan tilegne seg ved å engasjere seg med bedriften.

For en mer langsiktig strategi bør man satse på varemerkebygging der fokuset handler mer om å fortelle historien av verdiene til bedriften. Mennesker er bygd for historier og fortellinger. Det er sånn vi finner ut om folk som «oss», som gjør ting «slik». På grunn av vår sosiale natur skaper vi bånd til andre når vi hører og identifiserer oss med deres historier. Selv om dette er noe mer tidskrevende og ofte vanskeligere å få frem, så er det verdt strevet og tiden med tanke de mer langsiktige båndene det skaper.

HVA BØR MAN FORVENTE?

Som en nyoppstartet bedrift bør man være forberedt på at ting ikke alltid går som forventet og at man som en pilot alltid korrigerer kurs frem mot målet. Jeg tror ikke det fins fasit som vil passe for alle og det krever kontinuerlig observering av hva som fungerer og ikke. Som en algoritme bør man gjør mindre av det som ikke fungerer og mer av det som fungerer. Derfor er det viktig å ha en god oversikt over sine resultatmål slik at man hele tiden vet hvor man er på vei mot. 

Jeg kan nevne par tips jeg har lært på veien fra start og frem til nå.

Samarbeid, man kommer langt med ved å tenke på hvordan man kan hjelpe andre og la andre hjelpe deg. Ofte er det greit å finne folk å samarbeide med der de utfyller de manglene man selv har.  

Takknemlighet, dette tror jeg mange glemmer. Jeg tenker ofte hvor takknemlig jeg er for at folk har troen på det jeg gjør. Til og med takknemlighet ovenfor konkurrentene fordi de ofte minner meg på hva jeg er misunnelig på og hvor jeg har mine svakheter. Det er i disse øyeblikkene jeg finner ut at jeg må bli bedre. Så takk til mine konkurrenter. 

Håper noe av dette er brukbart og som alltid send meg gjerne en melding dersom det temaer du vil at jeg skal dekke,

GRUNNLEGGER: HENDRIX LIAM: +47 93462753

KONSERNLEDER: SARA COLLBERG: +47 98093278

PRESSEANSVARLIG: SANDRA LARSEN: +47 97069935

Legg igjen en kommentar