ANSATT VS SELVSTENDIG

FRISØR OSLO | STAVANGER | DRAMMEN | GJØVIK | ASKER

HVA ER FORSKJELLEN?

Opplever du at flere og flere blir selvstendig næringsdrivende? Hvis ja, så er det riktig observert. Det fantes 198.435 enkeltpersonsforetak i 2009. I dag, nov 2020,  fins det 416.815 enkeltpersonsforetak. Det har blitt i overkant dobbelt så mange enkeltpersonsforetak på 10 år. Det jeg skal skrive om i dette innlegget handler ikke om du burde vurdere om du skal bli selvstendig næringsdrivende, men heller hvorfor så mange har gått over fra ansettelse til selvstendig næring. Her er det kun foretak uten ansatte som belyses.

Den største forskjellen mellom disse to måtene å sysselsette folk på er ansvaret for både person og arbeid. Som ansatt er det arbeidsgiver som har ansvaret for at alt den ansatte trenger for å gjøre jobben skal være på plass. Det eneste den ansatte gjør er å stille sin arbeidskapasitet og tid til disposisjon. Arbeidsgiveren gjennom arbeidskontrakten har instruksjonsmyndighet ovenfor ansatte. HMS-ansvar er lagt på arbeidsgiver. Normalt jobber en ansatt ved 100% stilling 150-165 timer i mnd og får avtalt lønn.

Som selvstendig næringsdrivende har de selv ansvar for alt det en arbeidsgiver ville hatt ansvaret for og i tillegg selv stille sin eller egne ansattes kapasitet til disposisjon ved oppdrag. Oppdragstakeren har selv instruksjonsmyndigheten og normalt er det resultatet oppdragstakeren får betalt for som arbeidsgodtgjørelse og ikke lønn. Oppdragstakeren er næringsmessig pliktsubjekt og må i tillegg stå for eget regnskap, samt innrapportering.

På samme måte som ansatte må passe på at arbeidsavtalen man har er tilstrekkelig i forhold til forventningene med tanke på arbeidsoppgavene og lønn, så må man passe på at oppdragsavtalen er tydelig og forstått av både oppdragsgiver og oppdragstaker. Samtidig er det viktig for næringsdrivende å sette seg inn i regelverket for hva som vil gjelde for næringsvirksomheten. Dette er noe vi jobber med internt for å hjelpe de som er næringsdrivende hos oss.

DE VIRKELIGE FORSKJELLENE

Selv om jeg personlig er selvstendig næringsdrivende istedenfor å være ansatt og mest sannsynlig ikke kommer til å velge å bli ansatt igjen, så er det ikke slik at jeg kun favoriserer selvstendig næring. Det som er avgjørende for meg er at det skal fungere for den enkelte. Dersom man selv er strukturert og ønsker å ha kontroll over egen organisering rundt sitt eget arbeid og tid, så er selvstendig næring absolutt å anbefale. Man kan stort sett styre alt selv med både arbeidstid og inntekt. Dersom man f.eks ønsker å fokusere på den kreative delen av jobben  og ikke ønsker å gjøre noe organisering av arbeidet med eget firma, så bør man holde seg til ansettelse. Det kan bli dyrt dersom man unnlater å oppfylle sine plikter ovenfor myndighetene.

Under «normale» omstendigheter dersom man er passe pliktoppfyllende og klarer å holde seg noenlunde nøkternt i forhold til egen drift, så vil jeg tørre å påstå at på to av de viktigste punktene i arbeidslivet vil selvstendig næring kommer mye bedre ut enn ansettelse. Jeg tenker på tid og penger. For ansatte vil det alltid være instruksmyndigheten til arbeidsgiver som vil gjelde for disponering av arbeidstiden. Og lønnen vil aldri kunne måle seg med selvstendig næring pga det ansvaret man ikke har som ansatt.

For å vise forskjellene på inntekt mellom ansatte og selvstendig næring har jeg sammenlignet tallene. Forutsetningen her er på likt omsetningsgrunnlag. 

Basert på nettoomsetning(u/mva) 80.000kr vil inntektsforskjellen være 16.000kr i måneden. Da er ikke salg hensyntatt og dette vil ytterligere gå i favør for selvstendig næring. Grunnlaget for arbeidstid er heltidsjobb 100%, men basert på tallene hos oss er gjennomsnittstid sammenlignet med nettoomsetning på 80.000kr i mnd satt tiil 120 timer. Dvs 80% stilling. Så bunnlinjen sier at man får 16.000kr mer i mnd og forbrukt arbeidstid målt til 20% mindre. Sett bort i fra at man gjennomsnittlig kan jobbe 20% mindre for mer lønn, så vil det å bytte fra ansettelse til selvstendig næring hos oss utgjøre en inntektsøkning på 50%. Da er ikke engang salg og fradrag for kostnader hensyntatt(skattefordel). Tenk deg hvor stor forskjell denne løsningen kan utgjøre for ditt (frisør-)liv.

Regner med at det er spørsmål knyttet til mine utsagn og du er alltid like velkommen til å spørre meg.

Legg igjen en kommentar