FLEKSIBLE ARBEIDSTIDER

HENDRIX SKRIVER OM

FLEKSIBLE ARBEIDSTIDER

Lesetid ca 6 min, 1076 ord.

Foruten mars og april 2020 har frisørsalonger kunnet ha åpent med de smittevernstiltakene som gjaldt da. Det er litt rart at frisørsalongene har fått lov til å holde åpent da frisørarbeid er en-til-en-behandlinger. Det er vanskelig å holde avstand til kundene og samtidig kunne gjøre selve arbeidet. Noen salonger har enten holdt stengt eller delvis permittert sine ansatte. Delvis permittering har kanskje vært en av de verste løsningene for frisørene. Statistikken viser at mange frisører har så mye som 50% dødtid på jobb, altså kun halvparten av tiden med kunder. Ved en 50% permittering, så kunne frisørene få unna alle sine kunder på 50% stilling og resten av tiden var de permitterte der staten betalte resten. Og med resten mener jeg en andel av normallønnen. Dette er vesentlig når lønnen allerede er så lav som den er: 162,50kr i time. Samtidig som bedriften fikk omtrent samme omsetning med kun halvparten av lønnskostnadene. Jeg har skrevet om temaet rundt permittering tidligere, samt gratisjobbing

En av årsakene til at salonger har fått lov til å holde åpent er på grunn av en allerede stipulert forskrift om hygienekrav. Denne forskriften gjelder blant annet frisør, hudpleie og tatovering. Disse to årene med tiltak har ført til at mange har blitt permitterte og de som hadde mulighet har hatt hjemmekontor. Dette med hjemmekontor har for min del og mine kunder vært et tema vi har diskutert mye. De aller fleste kunder som har hatt hjemmekontor har fortalt om ganske mye mer effektive arbeidsdager med mindre man hadde karantenebarn. Og dette fikk meg til å tenke hvor mye man egentlig behøver å jobbe for å oppnå de resultatene man trenger.

Personlig tror jeg at de sosiale relasjonene man har på jobb spiller en stor rolle i hvordan man trives med jobben. At det ikke bare er selve jobben man gjør som teller. At man må se på trivsel som en faktor i jobbtilfredshet og at kolleger har en del å si på dette området. Man trenger kanskje ikke å si at for frisører, så er hjemmekontor ganske utelukket. Men jeg har allikevel par ting som jeg ønsker å belyse når det kommer til disponering av arbeidstid og resultater.

Sånn som jeg ser det er frisøryrket direkte resultatbasert. Det vil si at omsetningen til frisørene er direkte knyttet til arbeidet og salget de utfører. Det er derfor mange frisører som jobber etter provisjon istedenfor fastlønn eller timelønn. Og de frisørene som har god evne til å erverve og beholde kunder bør absolutt holde seg til provisjon. Alle som jobber ut i fra provisjon burde ha mulighet til å kunne styre arbeidstiden og samtidig ha bedre kontroll over egne resultater de skaper for bedriften. Så selv om vi ikke kan ha hjemmekontor som er mer effektivt for arbeidet, så kan frisørene i det minste effektivisere dagene sine ved å tilpasse arbeidstid i forhold til kundene. Det som har vært en ulempe for mange frisører er at mange frisørsalonger befinner seg på kjøpesenter og de aller fleste sentersalonger må forholde seg til senterregler. Det vil blant annet si at sammenfallende åpningstider med senteret er uunngåelig for bedriften. Har senteret åpent, så må salongen holde åpent. Dette gjelder også kveldsåpent og søndagåpent. For en ung frisør er kanskje ikke dette noe problem. Men man er jo ikke ung for alltid. Og dette er en trend man nå ser at frisører slutter før de fyller 30 år.

De siste to årene har jeg vært flittig med å stille spørsmål rundt problematikken med at frisører slutter så tidlig i faget. Og det har ikke gått usett. Jeg har stilt spørsmål rundt ansiennitet, inntekt og andre arbeidsvilkår. Jeg har også lagt frem både hypoteser og løsninger. Løsninger som vi allerede har hatt i bruk hos oss siden oppstart i 2010. Med dette har vi godt dokumenterte resultater. Statistikken er tydelig. Når frisørene får disponere tiden selv, så har de aller fleste en betraktelig høyere omsetning pr time. Hos Hendrix Hair har frisørene som jobber minst 80% en snittinntekt på over 550.000 kr i året. Dette er nesten 100% mer enn tariff, men vi ser også at når frisørene har ansvaret for å disponere tiden selv, så er det noen som avviker fra det man kan anse som et fulltidsengasjement. På grunn av inntektseffektivitet pr time, så prioriterer noen frisører å jobbe begrenset opptil en viss inntekt som er å anta som tilstrekkelig. En hypotese er at det dannes uvaner når tid som skulle blitt brukt på arbeid blir forbrukt til noe annet utenom. Så dette må undersøkes nærmere for å konkludere noe konkret.

Jeg har alltid vært en forkjemper for selvstendig regulering av eget arbeid og at den eneste rollen en bedrift burde ha ovenfor sine medarbeidere og kolleger er formaliteter, arbeidsmiljø og resultatkrav. Dersom folk får utføre arbeidet sitt etter egne beste evner, så vil de måtte prestere bedre. De aller fleste ønsker å ta ansvar for egne resultater. Det er derfor Hendrix Hair har gått enda lenger enn å bare gi frisørene mulighet til selvstendige valg innenfor arbeidet. Vi har lært frisørene å bli selvstendig næringsdrivende der alt de leverer og får betalt for er resultat. Er kunden fornøyd og betaler, så er inntekten opp til provisjonene. Dette medfører en mye høyere inntekt for frisørene, samt gir de friheten til å disponere egen tid. Sistnevnte kommer godt med når man passer en viss alder der f.eks etablering av familie blir en faktor i tidsligningen.

For andre frisører og mange frisørsalonger, så sliter de med å løsrive seg fra en utgått kultur der ledelsen fortsatt prioriterer styring ovenfor lederskap. Og mulig samlebåndmentalitet fungerte for mange industrier blant annet for bilproduksjon tidlig på 1900-tallet, men kanskje og bare kanskje at det nå er på tide å tenke litt annerledes. Vi lever i en helt annen verden fra 1900-tallet. Dette er kanskje lett å si for meg som har gått en helt annen vei enn mange av de store kjedene som har valgt å ha frisørsalongene sine på kjøpesentere. Hendrix Hair har holdt seg til nærområdelokasjoner og har derfor ikke hatt de samme begrensningene med tanke på åpningstider og andre vilkår for næring. Her har mange av disse kjedene kanskje skjøvet seg selv i et hjørne. Og disse kjedene er som store tunge ship som ikke nødvendigvis klarer å snu så lett når de får øye på et isberg forut, men frisørene, dere har fortsatt en mulighet til å velge annerledes, før det er for sent. 

GRUNNLEGGER: HENDRIX LIAM: +47 93462753

KONSERNLEDER: SARA COLLBERG: +47 98093278

PRESSEANSVARLIG: SANDRA LARSEN: +47 97069935

Legg igjen en kommentar