NYE FRISØRHVERDAGEN

FRISØR OSLO | STAVANGER | DRAMMEN | GJØVIK | ASKER

FORTSATT MANGE PERMITTERTE

Etter mange samtaler med frisører de siste månedene, så får jeg vite at mange fortsatt er permitterte på tross av at frisørsalonger har vært innunder en egen forskrift som ikke begrenser mulighetene for å holde salongene åpne. Dvs at frisører blir permitterte uten grunn. Mange forteller om å være holdt i ca 40-50% permittering der frisørene blir bedt om å tilpasse sine arbeidstider rundt de kundene som havner på listene deres. Igjen, dette er det jeg hører og det er ikke jeg som påstår dette. Allikevel ser jeg at det ikke er insignifikant når det er såpass mange som sier det samme. 

Jeg håper at du leser hele innlegget for å få om vår nye frisørskole i Oslo, da den vil være for både frisørspirer og utdannede frisører.

HVA BETYR DISSE PERMITTERINGENE?

Avhengig av hvilken vinkel man ser på denne situasjonen med permitteringer, så kan det gi tildels mening. Det er uansett en usedvanlig tid med nokså mangelfull strategiske løsninger som vi i fremtiden av frisørbransjen og samfunnet forøvrig, vil måtte ta konsekvensen av. Eller rettere sagt som en hel bransje kommer til å lide av.

Hvis man ser dette fra en frisør sin vinkel er dette en stor belastning i form av en inntektsnedgang, tilsvarende minst 40% av den utbetalingen gjennom permitteringen. Det er ganske gitt at det er en stor ulempe for en allerede presset inntektsnivå for frisører. 

Hvis man ser dette fra en salongeier sin vinkle er fortellingen en helt annen. Og her skal jeg trå varsomt da flere momenter vil påvirke hverandre, samt ikke utelukke den ene fra den andre. I tillegg for enkelthets skyld skal jeg holde meg til to momenter:

1. Andel permittering 50%.

I et tidligere innlegg om gratisjobbing og lønn blant frisører, oppdaget jeg et mønster blant 200 salonger med over 1000 ansatte at det gjennomsnittlige belegget hos frisørene var så lav som 50%. Dvs at dersom en frisør var ansatt fulltid, så hadde frisørene gjennomsnittlig halvfulle lister, bokstavlig talt. Resultatene fra et utvalg av 200 salonger i Norge vil det være belegg å påstå er diversifisert og signifikant. Og i en permitteringssituasjon der arbeidsgiver permitterer sine ansatte 50%, hvorav frisørene fra før allerede sto med halvfulle lister vil denne skjermingen ha en eksepsjonell verdi for salongeierne. Frisørene kommer på jobb og på den 50% stillingen de nå har pga permittering, så får de betalt for den tiden kundemassen er komprimert til av arbeidsgiver. Ergo slipper nå salongeier å betale for den andre 50% dødtid der frisørene rent statistisk ikke har kunder. Arbeidsgiver sparer altså omkring 50% av sine lønnskostnader.

Altså bra for salongeier. Ikke så bra for samfunn i form av økte sosiale kostnader gjennom unødvendig permittering. Heller ikke bra for frisørene som mister store deler av sin allerede lave inntekt.

På en annen side er dette også et symptom på en større problematikk som drøftes i punkt 2.

2. Mangel på forberedelse og skjev fokus på ledelse.

I mange år har man sett hvilken trend yrkesfag har hatt. Hvis man ser på yrkesfag som helhet vil man kunne se at den har gått drastisk ned og i noen bransjer har det blitt helt lagt i grus. Yrkesfagene har lidd helt siden Reform 94 mens antall funksjonærer og byråkrater har økt. Det har vært økt fokus på styring. Vi har nå flere som planlegger(eller krangler om) løsninger enn de som faktisk utfører løsninger og dette skaper så mange tapere at det er uten presidens. Når jeg sier tapere, så er det ment i retning folk som faller utenom når systemet har sviktet de. Hvis ikke oppgaven til våre ledere er å veilede et samfunn til et bedre liv, hva ellers er den der for? Og siden Norge er så stolt av at de bruker så store ressurser for å ivareta folk, så kan man lure på om styringsmyndighetene har den evnen til å faktisk lage løsninger. Å kaste penger på en utfordring er ikke en løsning. Løsninger krever forståelse av situasjonene og implikasjonene for vektingene av potensielle handlinger knyttet en spesifikk retning fordelene og ulempene skal ta. Her i blant en forståelse for ledelse.

Styring

Ledelse vil for mange være å anse hva en sjef gjør og at det kun er sjefen som har oppgaven med ledelse. For det første har jeg sett på tilgjengelig materiale for «ledelse for frisørbedrifter» og jeg må beklage i forkant min kritikk(men jeg beklager egentlig ikke). 

Sånn som mange av uttalelsene og tekstene man kan finne på offisielle sider for frisører, så skrives det og sies det mye om den ene delen av ledelse – altså styring. Styring er den delen av ledelsen som ser på hvordan man håndterer ting i bedriften. Dette er f.eks økonomi, regnskap, systemer, markedsføring, avtaler. Disse tingene er viktige å kunne om da det er den eneste måten å måle det økonomiske resultatet i bedriften slik at man kan implementere tiltak for økonomisk vekst, samt skjerme økonomisk tap og risiko. Men som med alt kreves balanse. I alle bedrifter og særlig frisørbedrifter utgjør styring kun en liten brøkdel av helheten, kanskje 20%. Hvis f.eks man har en salong med 5 ansatte, så trenger man kun en sjef som utgjør 80/20-fordeling. Hva er så den resterende 80%?

Lederskap

Det er veldig synd at i en bransje med så store andeler av verdiene sin knyttet til mennesker at menneskene blir forsømte. Frisørsalonger i dag blir drevet etter overskuddstallene og ikke etter menneskepotensialene. Istedenfor å investere i mennesker for å maksimere 80% av bedriften, så investeres det hardt i styringsledelse, 20% av bedriften, i form av enda mer struktur og enda flere regler. Det er en oppoverbakke å detaljstyre folk istedenfor å lede de. Og kapasiteten til å lede har ingenting med å være sjef å gjøre. Jeg tror dessuten at vi trenger færre sjefer og flere ledere. En leder er noe helt annet enn en sjef. Man kan si at sjefen bestemmer, men lederen blir fulgt. Det ene utelukker heller ikke det andre da vi må kunne forvente begge egenskapene.

Vi har alle mulighet til å lede og lederskap bør også ses i sammenheng ved å lede seg selv og lede andre. De aller fleste av oss har også evnen til å skille hva som er rett og hva som er galt og lederskap handler om å gjøre mer av de rette, men kanskje vanskeligere tingene. Og velger man nok av de riktige tingene blir man en sterk leder som over tid vil organisk bli ansett som en god leder for andre. 

Vi bør alle streve etter å bli bedre ledere, for deg selv og andre.

Som alltid er tingene jeg skriver ment for å belyse temaer som jeg mener er viktige i vår bransje. Jeg ønsker velkommen alle som ønsker å bidra med å opplyse meg om disse synspunktene og inviterer gjerne til samtaler på vår nye frisørskole i OSLO – HHUB ( Hendrix Hair UtdanningsBase ) .

Litt om skolen.

Vi starter til høsten 2021 en egen versjon av frisørskole som tar for seg frisørspirene i tillegg til å holde kurs for frisørsvenner, samt ufaglærte frisører. Egentlig for alle som har interesse av bransjerelaterte emner. Personlig skal jeg være med på å forme et eget kurs innenfor LEDELSE da behovet ser ut til å melde seg blant store deler av frisørbransjen. Og den beste delen med vår ledelseskurs er at den er GRATIS dersom du blir medlem av HHUB. Mer informasjon vil være tilgjengelig ved skolestart i august 2021. Men skriv gjerne til oss dersom du lurer på noe.

Ha en fin dag.

Legg igjen en kommentar