No free rides

NEI BETYR NEI!!

Jeg syns det er veldig givende å kommentere på diverse forum når det kommer til frisørbransjen og egentlig generelt der jeg kan kommentere mtp jobb og mennesker, samt muligheter og utfordringer. Og senest i går var det spørsmål om: hva slags rettigheter arbeidsgiver har ift å holde frisører som er ansatte på jobb når de ikke har kunder og når frisørene kun jobber på provisjon. Frisøren blir altså instruert til å være på salongen uten å ha noe å gjøre. Dvs at frisørene får lønn basert på frisørens omsetning og har ikke timelønn(fastlønn). For å presisere vil dette si at dersom frisøren ikke har omsetning(altså betalende kunder), så får ikke frisøren lønn. Provisjon av 0, uansett hvor høy provisjonen er, blir  0.

Siden dette spørsmålet var lagt ute på et forum, så var det fritt frem for hvem som helst å svare. Og som vanlig var svarene som ble lagt ut sprikende i alle retninger. En av de mest interessante svarene var som følger: «…jeg er ansatt selv og har stilt min sjef de samme spørsmålene og jeg jobber i en stor kjede og IA bedrift….» . Dette fikk meg til å tenke over forskjellen mellom LOV OG ETIKK. Les gjerne om forskjellen(trykk på linkene), men kort forklart er LOV de fastsatte regler og bestemmelser innenfor juss som gjelder for alle, også store frisørkjeder.  Eksempel på lover er Grunnloven. ETIKK handler mer om hva salgs utfall våre handlinger har i det store bildet.

Overraskende nok er det slik at ansatte har LOV til å jobbe gratis. Man kan ikke nekte ansatte å tilby sin arbeidskraft vederlagsfritt. Men om det er anbefalt av mange mulige årsaker er en annen sak. Ikke senere enn i mai 2019 var det et stort varehus med mange avdelinger rundt omkring i landet som ba sine ansatte å jobbe gratis. Selv om det å be sine ansatte jobbe gratis ikke er «ulovlig», så betyr det ikke at det er riktig. Gjør man en god og nødvendig jobb, så skal man ha betalt.

På en annen side, så løper arbeidsgiver en stor risiko dersom de har ansatte jobbe gratis. Siden jobben ikke betales for er dette å regne som «goodwill» fra de ansatte og resultat for arbeidet, samt forventning om utførelse og ferdigstillelse ikke kan pålegges den ansatte. Den ansatte kan f.eks avslutte oppgaven de ikke får betalt for når det måtte passe for den ansatte. F.eks kan en frisør gå fra en påbegynt fargebehandling ved gratisarbeid uten at frisøren kan bebreides for «resultatet». Ansvaret vil i så fall være hos arbeidsgiver.

En advokat som er jobbekspert svarer ang gratis arbeids: «Det synes for eksempel tvilsomt om en arbeidsgiver kan nekte en ulønnet arbeidstager å ta fri når arbeidstager selv ønsker, eller at vedkommende kan pålegges å jobbe overtid».

Så ja, å jobbe gratis er ok(i lovens forstand), men frisøren kan legge fra seg arbeidet når frisøren vil. Arbeidsgiver kan altså IKKE holde igjen ansatte for gratisjobbing. Dette åpner opp for et dilemma når det kommer til arbeidsgivere. Hvis man ser på omsetningene og overskuddene til de 5 største frisørkjedene i Norge de 5 siste årene, så sender disse «Fantastic 5» en klinkende klar beskjed til frisørene(se nøye på bildet nedenfor):

 

 

 

 

Dersom du ikke ser beskjeden, så skal jeg zomme inn for deg:

De 5 største frisørkjedene har vist frisørene fingern i alle år.

Statistikken er hentet fra proff.no . Disse 5 frisørkjedene omsetter for nesten 600.000.000kr, altså 600 millioner i året. Og bruker nesten 1.000 frisører/ansatte til å gjøre jobben som får betalt totalt 257.000.000kr. Dette utgjør gjennomsnittlig lønn pr person på 257.000kr i året(I følge SSB er gjennomsnittslønn for frisører 355.000kr i året). Samtidig gikk disse 5 frisørkjedene med overskudd på totalt over 40.000.000kr, altså 40 millioner. Dilemmaet her er: hvorfor kan ikke frisørkjedene betale sine ansatte godt nok når det er så mye overskudd?

Digresjon. Jeg håper at disse tallene snakker for seg selv. Og tenk at disse tallene er kun de tallene vi ser. Hva med alle de andre fordelene som ikke kommer frem i regnskapet? Jeg har ikke regnet med inntjening og overskudd når det kommer til de andre leddene disse frisørkjedene kontrollerer som f.eks INNKJØPSSAMARBEID der mange frisører, salonger og leverandører blir holdt utenfor. 

Trykk her for å lese mine tidligere innlegg hvor jeg opplyser om vanskelige temaer i frisørbransjen.

Hva med de «avtalene som foregår under bordet»? Er dette frisørbransjen som du er en del av? En frisørbransje som spør deg om å jobbe gratis? Er det i så fall kanskje på tide å stille noen nye spørsmål?

Så kjære frisør, det er på tide å si NEI.

Som alltid er mine dører åpne dersom dere har spørsmål til de tingene jeg skriver. Kontakt meg gjerne via Messenger eller direkte melding eller epost. Jeg behandler alle forespørslene konfidensielt.

4 kommentarer om “No free rides”

Legg igjen en kommentar