BEVISST MARKEDSFØRING

HENDRIX SKRIVER OM

BEVISST MARKEDSFØRING

Lesetid: 4,5 min . 772 ord.

Hva er markedsføring og hvorfor bør vi markedsføre med bevisst intensjon?

Først og fremst bør vi være tydelige når vi snakker om markedsføring. Dersom man ser på markedsføring som helhet, så kan den deles i to områder som hver for seg har sine respektive funksjoner. De to områdene er varemerkebygging og promotering.

Hvis man ser på funksjonen av disse to områdene, så kan man bruke tid som et evalueringskriterie for effekten disse utgjør. Med varemerkebygging handler det om å bygge opp ens relevante tilstedeværelse innenfor sitt segment. Dette tar tid å bygge opp da dette handler om en kontinuerlig samhandling mellom interessentenes verdier. De verdiene som blir felles for interessentene er det som skaper en kultur av hva som utgjør en «oss» som gjør ting «sånn». Verdien ligger i distribueringen av de kulturelle holdningene dannet av gjentatte transaksjoner. Habituering/vanedannelse. Det er også en av grunnene til at det tar tid. Folk som ønsker seg inn i kulturen må oppdage at den eksisterer og ofte blir folk kun medlemmer av kulturen på grunn av eksponering gjennom venner og bekjente eller andre kilder man har tillit til. Altså en eller annen form for anbefaling. Dette gjør det nødvendig å være orientert om hvordan nettverk fungerer.

NETTVERK

Hva er nettverk og hvordan påvirker man et helt nettverk? Nettverk er helt enkelt: forbindelser. Med et overordnet blikk på sine forbindelser, så kan man fort oppdage hvem og hvor mange som er i sitt nærmeste nettverk. Man kan se på dette geografisk, demografisk, psykografisk og andre preferansebindende måter. Et nettverk er ikke nødvendigvis kun forbeholdt ens egen kontaktliste eller et digitalt sosialt nettverk. Vi er forbundet til hverandre mer enn det vi aner. Gjerne gjennom kultur, holdninger og historie. Det å sannsynliggjøre de usynlige forbindelsene er ofte forbundet med verdi da sannsynliggjøringen har en tendens til å hjelpe andre å se tydeligere eller få en klarere oppfatning. En slik prosess kan til og med forandre en hel kultur.

PROMOTERING

I en oppstartsfase er det sjelden at man har klart å bygge opp relevans i eget virksomhetsområde. Å kun fokusere på varemerkebygging vil naturligvis gå veldig sakte da man er avhengig av at kunder og andre interessenter oppdager det man har å bidra med. Her vil bruken av promotering være til stor hjelp. Hva er promotering? Et enkelt svar på dette er: alle de aktivitetene til å aktivt og intensjonelt inndrive oppmerksomhet til bedriften/formålet der direkte transaksjoner er ment for å finne sted innen kort tid. Altså en direkte insentivering til handling. Eksempler på dette er Google og Facebook Ads og sponsing influencere gjennom budskap i form av tilbud om rabatter, medlemsfordeler eller «give-aways». I forrige innlegg skrev jeg om disse eksemplene på promotering.

Markedsføring er mest effektiv gjennom balansert bruk av varemerkebygging og promotering. Og de bør brukes sammen. Selv om markedsføring i dag har en viss negativ annotering, så gjør vi alle det enten bevisst eller ubevisst. Eller at vi ikke alltid ønsker å innrømme eller forstå at vi faktisk sort sett hele tiden markedsfører oss. Dette kan komme av valg av klær, sminke, hår eller hva vi poster på sosiale medier og hvilke plattformer man tar i bruk. Alt dette er markedsføring da disse handlingene bunner i et ønske om å bli sett eller oppfattet på viss måte. Og gjerne på den måten vi selv ønsker at andre skal oppfatte oss. Vi konkurrerer alltid. Vi må konkurrere. Ikke nødvendigvis for å være størst eller raskest eller best. Men fordi det er for mange variabler til å konstituere en formening om hva som vil være best for alt og alle. Avgjørelser vi alle bør ta. I et fritt samfunn er det en av våre fordeler å kunne ta våre egne valg. Og forhåpentligvis er de valgene til det best for oss selv. Noe som gjør det også til beste for alle andre når vi sørger for oss selv å ikke være en unødvendig belastning for andre. Samtidig vil konkurranse sørge for at vi må inkrementell jobber mot forbedring og det er det som ofte er verdt å formidle til andre i den grad det er informativ og ikke direkte belærende. Dette vil besørge for å minimere motstanden man ofte møter når man blir presentert for noe nytt. De aller fleste ønsker å bli inspirert og ikke bli tvunget til å følge.

Så mine spørsmål til markedsføring er ikke om det er nødvendig, men heller om vi faktisk markedsfører for å formidle og bygge de verdiene vi til syvende og sist ønsker. Hva er det vi ønsker? Hva er vi villige til å ofre nå og hva vil fremtidig nåverdi av ofringen være? Er man bevisst nok om egen markedsføring?

GRUNNLEGGER: HENDRIX LIAM: +47 93462753

KONSERNLEDER: SARA COLLBERG: +47 98093278

PRESSEANSVARLIG: SANDRA LARSEN: +47 97069935

Legg igjen en kommentar