AVGJØRELSER

HENDRIX SKRIVER OM

AVGJØRELSER

Hvorfor gjør vi som vi gjør?

Det er kun to strategiske kriterier som skiller et tilbud fra en annet: tilgjengelighet og differansiering.

Tilgjengelighet omfatter emner som beliggenhet, belegg, og pris. Og særlig pris er viktig da den ofte spiller en avgjørende rolle hos forbrukere når de skal velge hva de skal bruke sine penger på.

Differansiering sier noe om unikheten av et varemerke. Noe som ofte er litt vanskeligere å oppnå da dette handler mer om konseptuelle verdier som f.eks hva varemerket står for, hva interessentene tror på og hvordan man tilnærmer seg interessentene.

Når vi skal eller må velge noe, så kommer disse konseptene til uttrykk i forhold til hva som er viktig for den som skal velge. Og det som er interessant er at vi legger forskjellig vekt på generisk og personlig valg. For noen er klær bare noe som sørger for å holde kroppen varm og tilstrekkelig tildekket. Mens for noen er klær en avgjørende faktor for ens personlighet og uttrykk.

Et annet eksempel er mat. For noen er mat kunst og smak er opplevelser. Mens for noen er mat kun for å mette magen. Mat fungerer også som komfort for mange mennesker.

Disse eksemplene gjenspeiler våre forskjellige preferanser og sammensetningen av våre preferanser danner til slutt våre individuelle forbruksprofiler. Å forstå seg på disse forbruksprofilene er ofte avgjørende for en vellykket kampanje da man må finne balansen mellom pris og varemerke. Man bør til og med bruke disse forbruksprofilene kombinert med sosiografiske likheter for å danne et bilde av et marked istedenfor å belage seg på demografi.

Dette gjelder ikke bare direkte salg og omsetning, men også i områder som krever evaluering av verdi som f.eks valg av utdannelse, arbeidsplass, fritidssysler og partner.

Alle disse valgene handler til syvende og sist om egne verdier som igjen reflekterer ens egen status, enten man gjør det bevisst eller ei. Altså er det verdt å tenke over hva vi faktisk foretar oss og hvem det skal være viktig for, enten for oss selv eller andre. Eller med tanke på de øvrige omstendighetene. Uansett valg, så vil det over tid danne vaner som man forhåpentligvis gjør seg mer bevisst over slik at man kan styre valgene i den retningen man ønsker til det bedre.

GRUNNLEGGER: HENDRIX LIAM: +47 93462753

KONSERNLEDER: SARA COLLBERG: +47 98093278

PRESSEANSVARLIG: SANDRA LARSEN: +47 97069935

Legg igjen en kommentar