HVORFOR FRISØR ER DYRT!

FRISØR OSLO | STAVANGER | DRAMMEN | GJØVIK | ASKER

HVA ER DET MAN BETALER FOR?

Det er lett å tenke at frisører klarer seg da tjenestene vi tilbyr ofte koster masse penger. Uheldigvis for frisører er det vanskelig å forbli frisør da økonomi ofte ikke er på ens side i denne bransjen.  Men har du noen gang tenkt over hva dine penger går til etter du har betalt for frisørtimen? Har du tenkt over hva du egentlig betaler for?

Dette gjelder kanskje i alle bransjer. Det er ofte vanskelig å vite hvor mye ting koster og det er mange ting som kan komme til å påvirke prisene når vi ser på hvordan interessentene påvirker kostnadene. Jeg kunne sikkert brukt flere timer på å forklare detaljene som utgjør de store forskjellene når det kommer til hvorfor prisene er som de er for frisørtjenester, men for deg med lite tid og kanskje til og med ikke har tenkt over prisene, så jeg skal gi deg kortversjonen.  Det er store prisforskjeller i bransjen samtidig som det er store forskjeller på hvordan omsetningen fordeler seg på interessentene. Så hvis du er glad i din frisør, så burde du lese videre. For nå skal jeg vise deg forskjellen mellom gjennomsnittet av de andre frisørkjedene og hva jeg mener er mulig å forbedre. 

For enkelthets skyld har jeg lagd «kaker» for å vise deg istedenfor å fortelle deg. Jeg har gått gjennom regnskapstall for mange salonger for å lage en representativ statistikk av hvordan kostnadene fordeler seg på de 5 respektive interessentene: 

1.EIERE 2. FRISØRER, 3. LEVERANDØRER, 4. MYNDIGHETENE OG 5. DIVERSE TILBYDERE AV NØDVENDIGE FASILITETER OG TJENESTER. 

Ut ifra en gjennomsnittsberegning av regnskapstall for utallige frisørsalonger(over 200 salonger) fordeler din betaling seg slik:

 1. Eiere, overskudd: 6%
 2. Frisørene, inntekt til de som jobber: 35%
 3. Leverandører, innkjøp av varer til forbruk og salg: 10%
 4. Staten, skatter og avgifter: 24%
 5. Diverse kostnader, f.eks. husleie, inventar, markedsføring, : 25%

Hvordan ser tallene ut dersom man ser på dette i kroner og ører?
La oss ta for oss en behandling med fargedesign og klipp + produkter til en sum av 3.500kr inkl. mva. 
Din betaling som kunde fordeler seg slik:

 1. Eiere: 210kr
 2. Frisørene: 1.225kr(antatt 3 timers arbeid)
 3. Leverandører: 350kr
 4. Staten: 840kr
 5. Diverse kostnader: 875kr
Jeg må innrømme at jeg har i forkant feilbedømt fordelingen av inntektene. Jeg har i lang tid trodd at «Eierne» alene har vært flittige til å presse frem større overskudd for å kunne ta ut størreutbytte, men gjennomsnittlig tas det kun ut 6% av det som kunden betaler. Som jeg skrev i et tidligere innlegg om frisørinntekt la jeg hele ansvaret på ledelsen(eierne) ang frisørenes lave inntekt. Og det gjør jeg fortsatt. Det er ledelsens ansvar, men jeg ser nå at eierne ikke tar ut så mye utbytte mtp omsetningsvolumet som jeg trodde. I følge tallene, så virker ikke Eierne så grådige allikevel. De mangler bare den fulle oversikten over to sentrale og viktige ting: bedriftsøkonomi og strategi. Det som heller er utfordringen er at eierne og ledelsen generelt forsømmer eller overser sine plikter ovenfor bedriften og sine frisører. Sammen med frisørene kunne ledelsen ha drevet butikkene bedre da det er mye dødtid og dødtiden er det frisørene som betaler for med gratisjobbing. Så eierne og ledelsen er fortsatt skyldig i å ikke gjøre jobben sin: å lede.
 
Frisørene fikk mye mer enn jeg trodde dersom man ser bort fra dødtid, der dødtiden faktisk utgjør gjennomsnittlig pr frisør ca 50% av tiden. Omsetningen fordelt på tidsforbruket ville utgjort en lønnskostnad på 408kr i timen(1.225 / 3) eller timelønn på 318kr. Hos Hendrix Hair får frisøren 46% av omsetningen og utgjør av 3.500kr = 1.610kr . Fordelt på 3 timer utgjør dette 537kr i timen. Her bør frisørene kommunisere med ledelsen om at det er mye dødtid og at det evt. burde vært en bedre markedsføringsplan på plass for å tiltrekke kunder. Man kan også ta en strategisk vurdering om konseptet i det hele tatt er bærekraftig for ALLE interessentene. Ledelsen bør også lytte til mange av frisørene da disse menneskene har så mye mer å by på enn å bare stå for omsetningen i salongene.
 
Leverandørene er helt ok mtp kostnad.
Myndighetene skatter jo oss i hjel som vanlig. Av den totale omsetningen får staten nesten 1/4 av summen.
Diverse kostnader er kanskje den posten som jeg mener har best potensiale for utbedring. Den kostnaden er altfor høy. Mest sannsynlig er dette pga høye husleier i kjøpesentre og interiørfokus(og kanskje skjulte bidrag til bestemte mennesker i selskapet #kunspekulasjon)
 
Er du enig med min vurdering?

Hva kan vi gjøre?

De fleste av oss liker kaker. Som jeg er glad i å spise kake, er jeg også glad i å bake kake. Når man baker kaken selv kan man bestemme hvilke ingredienser som skal oppi og hvor mye av hver ingrediens. Hvis vi ser på interessentene som ingrediensene i denne kaken og de utgjør den økonomiske fordelingen av omsetningen, så vil jeg si at frisørene er glasuren. Og jeg driver ikke med noe lavkarbo-blogger-kake. Kaka mi skal være søtt og ha masse glasur med ekte sukker og smør. Så sånn her ser kaken min ut:

Prosentandelen til frisørene er på nesten halvparten av bruttoomsetningen, 46%. Litt høyere varekostnad da vi for det meste jobber med fargebehandlinger hos oss. Den store forskjellen hos oss sammenlignet med øvrige salonger er «Faste kostnader». Vi har bevisst valgt lokasjoner stort sett etter pris og lokasjoner vi kan styre åpningstidene til. Dette har bidratt til rimeligere leie og mer fleksible arbeidsdager for våre frisører. Siden vi ikke har beliggenheter som er så tilgjengelige som på kjøpesentre og travle handlegater har vi måttet være mer kreative med hvordan vi velger å organisere arbeid som markedsføring, samarbeid og promotering. Det er for så vidt ingenting i veien for å drive frisørsalong i kjøpesentre, men volumet sånn som det ser ut i dag er altfor lav, noe som igjen går utover frisørene. Vi gir våre frisører opplæring med en holistisk(må ikke forveksles med sånn spirituelle greier) tilnærming til hvordan de bør møte arbeidslivet. På denne måten får frisørene mulighet til å aktivt bidra til bedriftens resultater. Vi ønsker at våre frsører har en større forståelse av hva som skjer i bedriftene, samt samfunnsrollen de har. Vi er ikke bare der for å fikse hår. Vi er der først og fremst for deg, kunden. Og vi vil prøve å gjøre så godt vi kan da det er det man gjør for sine venner.

Hendrix Hair sin ledelse er derfor opptatt av frisørene og sørger for at de har det bra og har det de trenger, både mtp sikkerhet og variasjon, samt personlig utvikling og tilhørighet. Med den oppskriften får man den fineste kaken bransjen kan by på.

Avslutningsvis

Jeg er oppriktig opptatt av frisørene og deres velvære, både på jobb og privat. Økonomi er en stor årsak til at mange frisører forlater faget og på samme måte som frisøren har ansvar for å sørge for at kunder blir fornøyde, har salongeierne ansvar for å sørge for å ta vare på frisøren. Etter økonomi kommer mangelen på strategi som en soleklar nr 2. Mange bedriftseiere har enten ingen formening eller forsømt strategi i sin helhet. Dette må være på plass for frisørens økonomiske tryggheten og variasjonen på jobb som sørger for motivasjon. Som kunde bør man være opptatt av at frisøren, din venn, blir rettferdig behandlet og si i fra når dette ikke er tilfellet. Som kunde kan man også påvirke frisøren til å vurdere andre salonger å jobbe dersom frisøren tydelig ikke blir tatt vare på. Som kunde er det viktig å tenke over hvilke salonger man velger når det kommer til de verdiene frisørkonseptet står for.

5 kommentarer om “HVORFOR FRISØR ER DYRT!”

 1. Hei.
  Grunnlaget for statistikken skal komme fra over 200 salonger sier du. Hvilke salonger er dette? Er statistikk hentet fra et kassasystem eller er det regnskapstall?
  Jeg har vært i bransjen i over 30 år og kjenner ikke til disse tallene i det hele tatt.
  Du beskriver grådige eiere som tar ut 6% i utbytte av omsetningen. Når jeg vet at gjennomsnittet i bransjen har et overskudd på godt under 5% stemmer utbytte snitt på 6% dårlig.
  Du skriver at lønn er 35%. Hvor kommer det fra? Er det brutto lønn eller er det bedriftens totale lønnskostnader du henviser til? Jeg forutsetter det er brutto lønn du mener og at du har «plassert» AGA i kakestykke «Skatt og avgift». Hvor er så feriepenger og sykelønn plassert?
  Hvordan er din modell med 22% i skatt og avgift kontra øvrige salongers 24%
  Faste kostnader på 12% er jo helt fantastisk bra, mens varekost på 15% er helt tragisk dårlig.
  Hvor er frisørenes pensjon og forsikringer plassert?

  Svar
  • Hei Ulf Scherpen!
   Takk for din kommentar.
   Statistikken er hentet ut ifra regnskapstall for 2019. Av de 200 salongene som utgjør denne statistikken, så refereres det til gjennomsnittet av resultatene disse salongene utgjør. Noen vil ligge over 6% og noen vil ligge under. Majoriteten av salongene som danner grunnlaget for disse 200 salongene er kjente salonger. Gjerne salonger som har en tendens til å ha en skjev tilnærming til sine interessenter når det kommer til verdifordeling.
   Med lønn menes det som den enkelte yrkesutøveren får i bruttoinntekt, altså før skatt. Innlegget tar utgangspunkt i den summen kunden betaler for produkter og tjenester. Poenget med å regne gjennomsnittsverdier er for å trekke konklusjoner om effektivitet av en klynge, altså hele prinsippet med økonomi.
   AGA er som du påpeker inkludert i «Skatt og avgifter» fordi det er en avgift som ikke tilfaller yrkesutøveren.
   Når man ser på årsinntekten til folk, så inkluderer disse tallene feriepenger og sykelønn, altså som en del av den pensjonsgivende inntekten til folk. Når man f.eks ser i skattemeldingen der inntekten står, så differensierer den ikke mellom sykepenger, foreldrepenger, ferpenger eller annen godtgjørelse. Man får oppgitt totalinntekten som er opparbeidet gjennom jobb.
   Så disse 35% tar utgangspunkt i hva kunden betaler, hvor mye yrkesutøveren får brutto og prosentvis ut ifra resten av kostnads- og avgiftsbildet.
   Modellen vi bruker gir frisørene mulighet til å velge hvordan de ønsker å organisere sine forpliktelser til vårt konsept gjennom enten ansettelse eller selvstendig virksomhet.
   Når det kommer til varekost, så er ikke jeg like heldige som mange av disse kjedene som grafser til seg fordeler fra leverandørene med begge hender: rabatter, markedsstøtte, «kontantstøtte», gratis varer ved oppstart, hylleplasspenger etc. Akkurat med den urimelige praksisen mellom leverandørene og utvalgte konsepter kan ikke jeg gjøre noe med og derfor sitter jeg med en større varekost ved innkjøp.
   Frisørene hos oss har generell høyere pensjonsgivende inntekt og har råd til å avsette til bedre pensjonsordninger enn de 2% man setter av i OTP. Jeg ser heller på at frisørene investerer i større eiendom der verdiveksten uansett er uslåelig mtp andre alternativer.
   Jeg vet ikke om jeg fikk svart på alle dine spørsmål, men ut ifra hva jeg kan tolke av din kommentar, så virker det ikke som om du har stilt de spørsmålene du egentlig vil ha svar på.

   Som du poengterer, så har ikke jeg like lang erfaring i bransjen som deg. Og kanskje, bare kanskje, ser jeg på bransjen med andre øyner. Øyner som har sett dagens lys og ikke bare grottens skygger.
   Denne bransjen som du har vært en del av i over 30 år ser nå mer skygge enn lys og oppi det hele så er det yrkesutøverne som lider.
   Lav ansiennitet, manglende muligheter, lav lønn bare for å nevne noen ulemper. Man kan argumentere at verden er slik, men ikke for meg. Jeg ser muligheter og jeg ønsker å dele disse med de som til deles kan.
   Jeg kjenner deg ikke deg og jeg vet ikke hvilken side av gjerdet du sitter på, men jeg skal fortelle deg hvilken jeg sitter på.
   Mine intensjoner handler om majoriteten av de menneskene som vi jobber sammen i denne bransjen.

   Svar
 2. Hva tenker du om ansvaret seriøse frisørbedrifter har til å sikre rekrutteringen? Jeg vet at du ikke har lærlinger! Hvem står for opplæringen av frisørene du ansetter?

  Svar
  • Hei Birger Løkeng.
   Takk for din kommentar.
   Det er ikke sikkert din intonasjon kom godt med i din kommentar, så jeg skal la fordelen spille i ditt favør og svare så høflig som jeg bare kan.
   La meg svare på ditt spørsmål med et annet spørsmål.
   Du jobbet for Norges ledende frisørvaremerke. Hvorfor gjør du ikke det lenger?
   Hvis ikke spørsmålet var tydelig nok, så skal jeg forklare.
   Disse seriøse bedriftene du snakker om, de har ikke lærlinger fordi bedriftene «brenner» for å lære bort faget. Med en kostnad på nesten 90.000kr for «opplæring» i 5 mnd som eleven selv betaler, for så å sende de ut til egne bedrifter som lærlinger med lønn som så vidt dekker et månedskort i Oslo og Viken. Jeg skal ikke engang snakke om hvordan eierne av disse skolene tar seg betalt av andre salonger for å få tildelt lærlinger.
   Det er ikke akkurat sånn at disse lærlingene skal føle at de er «heldige» som får jobb på din forrige arbeidsplass.
   Mange av disse lærlingene og frisører slutter fra faget pga slike «seriøse bedrifter» som setter målstreken ved læretidens ende.
   Hva skjer med disse frisørene? De får arbeidsavtaler som danner grunnlaget for at frisørbransjen er et lavtlønnsyrke som vi har i dag.
   Hvem sin skulder skal vi klapp på for det? Disse «seriøse bedriftene» handler kun i egen interesse.
   Men det var vel ikke derfor du ikke er der lenger?
   Disse frisørene kommer til meg fordi jeg gir de noe som ikke disse «seriøse bedriftene» kan: mulighet for anstendig inntekt og en fremtid i bransjen de kan være stolt av. Jeg har ikke like lang erfaring i bransjen som deg og i motsetning til deg, så søker jeg ikke prestisje. Jeg prøver å hjelpe frisørene og ikke bare meg selv.
   Mulig du ser ned på sånne som meg.
   Mulig du ikke forstår hva jeg gjør og hva jeg står for.
   Mulig jeg til og med tar feil om alt det jeg har drevet med de 10 siste årene.
   Men en ting skal være sikkert og dette vet jeg for fakta(derfor du skriver til meg).
   Mange av dere ønsker ikke å se meg lykkes og det gjør meg ingenting. Jeg er vant med dårlig odds.
   Jeg startet helt alene og har karret meg gjennom gjørmen og dritten som disse såkalte «seriøse bedriftene» har skapt.
   Jeg må faktisk si takk, fordi det var vanskelig og jeg har bare vokst og vokst.
   DU vet ikke hvordan det er å ha dine frisørmøbler forsinket i 6 uker og derfor måtte improvisere en arbeidsstasjon av pappeske med speil oppå.
   DU vet ikke hvordan det er å tiltrekke kunder til et lokale som ikke engang er nevnt på kartet.
   DU vet ikke hvordan det er å faktisk lære seg alt av støtteaktivitetsfunksjonene fordi man ikke har råd til regnskapsfører eller markedsføringskonsulent.
   Jeg hadde ingen. DU hadde alt.
   Så når du spør meg om «hvem som står for opplæringen av frisørene» hos meg, så må jeg på en måte si takk.
   Takk for at «seriøse bedrifter» ikke kan bedre når det kommer til å ta vare på mennesker.

   Svar

Legg igjen en kommentar