Hvor kul er frisørbransjen?​

Ok, Boomers, Gen X, Millenials and Gen Z's alike.

Popquiz. Hvordan vet man at frisørbransjen er en kul bransje?

Det fins nok av årsaker til dette, men av alle årsakene jeg har sett, så er det særlig en som stikker seg ut. Og jeg tenkte jeg ville dele med dere.

Utifra de utallige frisørnettsidene jeg har utforsket for dette innlegget, så er det en ganske tydelig underliggende tema blant de som står for innholdene i disse nettsidene. Jeg antar at innholdene er i regi av de som faktisk driver og eier frisørsalongene og frisørkjedene.

La oss ta for oss fordelene først. De aller fleste sidene er ganske visuelt representable og det er ganske viktig for å fange oppmerksomheten til publikum. De inneholder mange fine bilder og layout, samt struktur for nettsidene er ganske oversiktlige. Sånn er det ikke i alle bransjer. Så god forståelse for at det er mennesker som skal besøke nettsidene er oppfattet. 

Også var det ulempene. Når man omsider har tatt innover seg det første inntrykket, så var det å faktisk lese innholdet. Det som man bør være mest opptatt av er: Som en potensiell interessent av denne bedriften, hva er jeg på utkikk etter og er dette nyttig for meg? Med interessent mener jeg fra et strategisk utgangspunkt: eier, de som jobber der, kunder, leverandører etc. Det er en leders ansvar å avgjøre hvor viktig hver interessert er. Jeg skal ikke gjengi hva som står på disse sidene, men dere kan gjerne ta en titt selv. Gå gjerne inn på nettsiden til den bedriften du jobber og klikk på f.eks «om oss» eller der bedriften forklarer om visjon og mål. Les det som står der og tenk over ift deg selv om det som står der er viktig for deg. Når jeg sier viktig, så mener jeg om det som står der virkelig snakker til dine kjerneverdier. De verdiene man selv tror på som gjør at ens egen tilværelse og handlinger faktisk kan anses som gode og positive. På de aller fleste sidene jeg har besøkt, så er fokuset på hår, bedriftens utmerkelser, velvære og faglig. Hår og velvære er veldig forståelig(hallo frisørsalong). Men som en interessent som kanskje vurderer jobb der, så sier det ingenting om hvorfor dette skulle vært stedet for meg. Er ikke jeg som skal jobbe der en av de viktigste ressursene når det faktisk kommer til å få denne bedriften til å gå rundt? Hvis ja(og jeg virkelig håper at det ikke burde være tvil på hvor viktig frisørene er), hvorfor sier dere ingenting om hvordan jeg som frisør kan føle meg trygg hos dere, nå og i fremtiden?

Ting vi vet om frisøryrket

 1. Flesteparten av aktive frisører er unge. Altså under 30% er Gen X og Boomers
 2. Gjennomsnittlig lav inntekt
 3. 91% kvinner
 4. Bransje i vekst
 5. 4 års utdannelse
 6. Fysisk tungt for kroppen
 7. Få utviklingsmuligheter

Dette er realiteten for frisører i bransjen. Dette er noe som mange, om ikke alle, vet. Og under dagens omstendigheter ville jeg ikke med viten og vilje anbefalt noen å bli frisør. Uansett hva man ønsker å gjøre i livet, så bør alt man gjør bygge opp mot en og samme retning: suksess. Ingen klarer det alene. Uheldigvis er ikke alle enig med meg på dette. 

Som nevnt tidligere, så er det en leders ansvar å avgjøre hvor viktig hver og en interessent er. Og ut ifra statistikken om når frisører «velger» å slutte i frisøryrket, så virker det som om frisører som interessent ikke er så viktige. Eller de er nok viktige, men ikke på den måten man skulle ønske. Det er ikke lett å få eksakte tall om hvor mange som utdanner seg som frisør. Derfor gjør man det nest beste tingen, man gjetter. Jeg kommer til å fokusere på privatskoler p.g.a. at frisørene selv betaler for disse skolene og har mest å tape m.t.p. den lave sluttalderen. 

Av hensyn til bedriftene som driver frisørskoler, så unnlater jeg å bruke spesifikke tall slik at beregningen ikke peker mot spesifikke bedrifter, men heller peker mot et helhetlig bilde av nåværende praksis og resultat.

I 2019, så kan man med meget god sannsynlighet si at i Oslo alene var det minst 415 elever som har gått på private frisørskoler. Dette er en beregning basert på lett tilgjengelige omsetningstall for 2019. Alder for elevene ved oppstart er vanskelig å si noe om, men man kan si at mindre enn 30% av disse vil kunne ha frisør som yrke innen de passerer 40 år. D.v.s. at i beste fall, så har disse elevene betalt +80.000kr for å starte frisørkarrieren med en forventet jobbansiennitet på under 17år(forutsatt, igjen i beste fall at de startet da de var 20 år gamle og fratrukket ca 3 års læretid). Jeg får litt grøss av disse beregningen. Ikke fordi de er vanskelige, men fordi de tegner en ganske dyster økonomisk statistikk. Som sagt, så er de tallene jeg har brukt i beste fall m.t.p. hva slags verdi elevene(og fremtidige frisører) sitter igjen med. Tatt til betraktning disse tallene jeg har nevnt, så vil frisørene få en ekstrakostnad på 4.700kr i året p.g.a. privatskolens pris. Og ekstrakostnaden blir høyere jo tidligere man slutter som frisør. 

Opplæring har blitt en egen forretning som uheldigvis har mer fokus på det økonomiske resultatet enn å faktisk bidra til å fasilitere god rekruttering. Og på slutten av dagen, så er det frisørene som sitter igjen med regning. 

Dersom disse +400 frisørene hvert år hadde holdt seg i bransjen, ville de utgjort i løpet av 10 år over 2.800 frisører og 1.200 lærlinger. Gjennomsnittomsetningen til frisørene som jobber 100% stilling hos meg ligger på 83.856kr netto pr mnd. For enkelhets skyld, så runder vi ned til 800.000kr i året. Hadde alle disse frisørene vært i jobb som frisører, så ville disse frisørene fra privatskolene i Oslo alene stått for over 1/5(2,24 milliarder) av frisørbransjens totalomsetning(10,8 milliarder).

Denne beregningen er siste brikken som vil støtte opp mot en så realistisk påstand at jeg til og med skal la være å ytre den. La oss heller legge sammen noen av hovedmomentene nevnt i dette innlegget:

 1. Privatskoler tjener godt på opplæring
 2. Lang læretid, potensielt rimelig arbeidskraft
 3. Generelt lav lønn for frisører etter læretid
 4. Høyt frafall ved tidlig alder
 5. Leders ansvar for interessentene

Hvilke konklusjoner kommer du til?

Avhengig av hvilken side av gjerdet du sitter på, så vil din rimelighetsvurdering også være. Jeg vil bare belyse en tilstand, en praksis, en kultur som jeg ikke klarer annet enn å ta avstand fra. Og det morsomme med dette innlegget er overskriften. Ingenting av det jeg nevner her er nytt, men likevel skremmes ikke potensielle frisører vekk fra å bli frisører gjennom private frisørskoler. På tross av alle de store usikkerhetene bransjen medfølger betaler frisørene fortsatt for å være en del av den. Så kul er denne bransjen.

Hvordan påvirkes frisørene og hva med utfordringene?

Det kan virke som om jeg legger all skylden på de private frisørskolene, men tvert imot. Jeg skriver dette for å påpeke de allerede eksisterende svakhetene mange aktører der ute har. Ledelse og særlig lederskap er en ferdighet som må utøves regelmessig for å styrkes. På lik linje som en muskel som trenger stimulering for å vokse. Lederskap er ikke en rang eller tittel og kan ikke eies gjennom økonomiske interesser, men eies gjennom handling for å påvirke andre i retning av et gitt mål. Målene bør være inspirerende. Målene bør inkludere samarbeid, balanse, rettmessig fordeling av verdier og ansvar. 
Den praksisen vi ser i dag blant ledende konsepter utviser en stor aksept på at ledelse må vike for styring. Gjennom forretningsnormer skapt på 80- og 90-tallet har vi lært at aksjonæroverlegenhet(Shareholder supremecy) skal prioriteres og at dette reguleres gjennom lov og rett. D.v.s. så lenge bedriftene holder seg innenfor loven, så er alt greit? Hva med anstendighet? Hva med etikk? Hva med samvittighet?
Denne styringen har skapt en kultur i bransjen som forringer alle de gode verdiene som er verdt å ta vare på som samhold, relasjoner, utvikling. Og det har oppstått en stor aksept om en avskyelig praksis der mennesker anses som midler heller enn å anse de som individer med mening.
 
Selv om det er ganske pessimistiske utsyn for frisørene, så fins det fortsatt andre veier å ta. For det første, så er det på tide å se seg om. Virkelig se seg om. Utvikling er uunngåelig og det er ingen grunn til å gro seg fast i rotet til andres personlige visjon om dominans. Ledelse er ikke bare for gamle menn. Ledelse er for alle og gjør din plikt ved å lære om det selv slik at du kan påvirke andre i riktig retning.
 

Skolestart!

Når det kommer til læring, så jobber jeg i disse dager med å sette sammen et frisørskolekonsept som vil sette fokus på individuell utvikling og fellesskap. Færre elever pr lærer, ekstraordinær fokus på bransjekunnskap(økonomi, markedsføring og strategi) og personlig kartlegging for den enkelte elev. Selv om vi skal starte en privatskole, så skal vi gjøre det mulig for elevene/lærlingene å få opplæringen gratis.

Den nyeste avdelingen jeg jobber med nå skal huse frisørsalong, frisørskole og vårt hovedkontor i Oslo. Vi kommer til å trenge opplæringsansvarlige og flere frisører til avdelingen.

Det er mange detaljer som vil skille denne frisørskolen og jeg bare nevne noen av de her:

 1. Kun 5-6  elever pr lærer
 2. Avsatt inntekt til lærerne er på 390.000kr for to semester, ca 60-70% stilling
 3. Ekstra fokus på bransjekunnskap
 4. Pris pr elev 78.000kr

Hvis du syns at dette er interessant eller har spørsmål, så legg gjerne igjen en kommentar eller send meg en epost: post@hendrix.no . Du kan også skrive øvrige meninger selv om du er uenig. 

Legg igjen en kommentar